Projekt, docelowo obejmie zestaw siedmu lekcji o charakterze multimedialnym:

  • Wrzesień 1939
  • Zbrodnia katyńska
  • Bitwa o Monte Cassino
  • Polacy w operacji "Market Garden"
  • Powstanie Warszawskie
  • Szlak bojowy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego
  • Żołnierze wyklęci - zbrojne podziemie antykomunistyczne w PRL-u

Od 15 listopada w ofercie edukacyjnej Skansenu znajdą się pierwsze cztery tematy, kolejne w miarę zainteresowania szkół zostaną przygotowane do końca roku.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.

Zajęcia będą odbywały się w salach Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego przy ul. Sudeckiej 83 w Jeleniej Górze, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Terminy lekcji można rezerwować pod nr tel. 75 64 29 222 lub e-mail: biuro@militaria-muzeum.pl

Zapraszamy!