Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-15:30
Sb-Nd 9:00-16:30

13 GRUDNIA – 42 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

W niedzielę 13 grudnia 1981 roku o godz. 6.00 rano Polskie Radio i Telewizja Polska nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Zawieszono działalność wszystkich instytucji i stowarzyszeń, w tym „Solidarności”, przerwano zajęcia w szkołach, wyłączono telefony, wstrzymano nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych. Wprowadzono godzinę milicyjną i ograniczono możliwości swobodnego poruszania się po kraju. Zawieszono większość praw obywatelskich, wprowadzono cenzurę korespondencji, a po uruchomieniu linii telefonicznych podsłuchiwano prywatne rozmowy. W działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, a oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. Na ulicach miast pojawiły się czołgi i transportery opancerzone.
W celach propagandowych zatrzymano także kilkadziesiąt osób z poprzedniej ekipy sprawującej władzę, m.in. Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez komisarzy wojskowych.
W czasie trwania stanu wojennego internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku. Stan wojenny Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.