Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-15:30
Sb-Nd 9:00-16:30

Dzień Żołnierzy Wyklętych 2015

1 marca 2015 r. o godz. 13.00, w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze przy ul. Jana Matejki 28, odbędzie się wykład dr. Pawła Konczewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. “Bohaterowie skazani na zapomnienie. Groby ofiar stalinizmu na cmentarzu przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu”.

Serdecznie zapraszamy !!!

Paweł Konczewski

Bohaterowie skazani na zapomnienie. Groby ofiar stalinizmu na cmentarzu przy ulicy Osobowickiej we Wrocławiu

Nekropolia przy ulicy Osobowickiej we Wrocławiu jest jedną z największych w mieście. Godny spoczynek znalazło tam kilkanaście pokoleń jego mieszkańców. Cmentarz skrywa również mroczne i tragiczne historie. Był on kresem ziemskich losów tych spośród powojennych mieszkańców Dolnego Śląska, których władze komunistyczne uznały za wrogów. W latach 1945-1956 funkcjonariusze reżimu komunistycznego w utajnionych grobach pochowali tam około 1000 osób zmarłych i straconych w egzekucjach we wrocławskich więzieniach. Tajność pochówków, faktyczny brak grobów, skąpe informacje o śmierci, niewiedza o rzeczywistym losie zmarłych, były dla żyjących przedmiotem ciągłego bólu i nie kończącej się żałoby.

W latach 2011-2012, w porozumieniu z rodzinami więźniów i we współpracy z władzami miasta Wrocławia, Instytut Pamięci Narodowej oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prowadziły poszukiwania utajnionych pochówków więźniów z okresu stalinowskiego. W pracach uczestniczył kilkudziesięcioosobowy zespół naukowców: historyków, archeologów, antropologów, medyków sądowych, genetyków, specjalistów od badań geofizycznych. W wyniku interdyscyplinarnych badań udało się odszukać ponad trzysta grobów oraz zidentyfikować imiennie znaczną część odnalezionych szczątków ludzkich.

W trakcie prelekcji przedstawione zostaną wyniki pracy naukowców i zastosowane metody dochodzenia do prawdy o losie więźniów. Ukazane zostaną również sylwetki niektórych spośród skazanych na zapomnienie Żołnierzy Wyklętych – związanych w okresie powojennym z regionem Sudetów, straconych w egzekucjach i pochowanych w utajnionych grobach na cmentarzu przy ul. Osobowickiej, jak: mjr Ludwik Marszałek, por. Mieczysław Bujak, Jan Bogdziewicz, Antoni Brzozowski, Jerzy Modliński, bracia Jerzy i Bogdan Komorowscy, Włodzimierz Turski.

Dr Paweł Konczewski

Archeolog i biegły sądowy. W pracy zawodowej zajmuje się między innymi badaniami nad konfliktami zbrojnymi oraz wykorzystaniem archeologii w kryminalistyce. Uczestniczył między innymi w badaniach grobów ofiar wojen oraz miejsc zbrodni hitlerowskich i komunistycznych. W 2010 r. brał udział w oględzinach miejsca Katastrofy Smoleńskiej. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących powyższej tematyki.